کافیست

برایم

زنگی بزنی

زنگی هرچند کوچک

و

صدایت

بنشیند

نرم نرمک

در جای جای گوشم

چون مه بازیگوش

شب های لاهیجان

بر فراز شیطان کوه

کافیست

از تورینو

برایم چایی دم کنی

درفنجانی کوچک

و

بنوشی

آری

فقط

کافیست

برایم

زنگی بزنی

زنگی هرچند کوچک!

 

منبع : شرومکافیست ...
برچسب ها : زنگی ,کافیست ,کوچک ,برایم ,هرچند کوچک ,زنگی هرچند ,بزنی زنگی ,زنگی بزنی ,برایم زنگی